Forskningsfrihed – myte eller realitet

Foredrag ved Heine Andersen (professor emeritus, Københavns Universitet, Socialogisk Institut). Foredragete tager udgangspunkt i udgivelsen: Heine Andersen: Forskningsfrihed. Ideal og virkelighed. Hans Reitzels Forlag København 2018 som kan downloades fra …

Forskningsfrihed – myte eller realitet?

Et foredrag af Heine Andersen  på vegne af Institut for Marxistisk Analyse Gyllegate, kontrakter med dobbelte mundkurve, forskere udsat for pression, fyring af international topforsker i strid med overenskomst, næse til …

Foredragsrække 2019

I foråret 2019 afholdes følgende foredrag: 7.2.2019: Forskningsfrihed – myte eller realitet? professor emeritus Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet 14.3.2019 Affektivt arbejde og spirituel økonomi dr.phil. Katrin Hjort, Institut …

Karl Marx og arbejderbevægelsen

Professor emeritus fra RUC, dr.phil. i historie, Claus Bryld holdt i forlængelse af IMAs årlige generalforsamling i torsdags et forelæsning om Karl Marx og Arbejderbevægelsens historie. Også en historikers blik …

Generalforsamling 8.11.2018

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen ”Institut for Marxistisk Analyse” afholdt den 8. november 2018 med 16 deltagere. Generalforsamlingen var blevet indladt med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent …

Beretning, budget og arbejdsplan

Bilag til beretning fra generalforsamlingen 8.11.2018: Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 8. november 2018 Seneste generalforsamling oktober 2017 var kulminationen på et par års forberedende arbejde. Vi kan konstatere at …

Karl Marx og arbejderbevægelsen

Et foredrag af Claus Bryld på vegne af Institut for Marxistisk Analyse Hvad var de teoretiske forudsætninger for arbejderbevægelsen, hvordan udviklede arbejderbevægelsen sig frem til 1914 og hvordan har arbejderbevægelsen …

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 8/11 kl. 17:30-19:00 på Københavns Universitet (KUA)* med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens beretning Godkendelse af …

Økosocialisme med utopi og videnskab

Et foredrag af Rolf Czeskleba-Dupont, ph.d i eneergi og samfund, lektor emeritus RUC   på vegne af Institut for Marxistisk Analyse Alle taler om den grønne omstilling. Men hvad er …